Isang kasulatan ang nagdiin sa akin ng kahalagahan ng espirituwal na pagsasanay kay Saúl: “Sanayin mo ang bata ayon sa daang nararapat sa kaniya; tumanda man siya ay hindi niya iyon lilihisan.” (Kawikaan 22:6) Ang tekstong ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa na kung gagawin ko ang aking buong makakaya para ituro kay Saúl ang kaisipan ni Jehova, pagpapalain Niya ang pagsisikap ko. Noong tin-edyer ako, madalas akong manalangin kay Jehova​—lalo na kapag kailangan kong magpasiya. Sa unang anim na buwan ng gamutan, ang sakit ay pansamantalang nasugpo. Nagbigay ito sa amin ni Saúl ng pagkakataong makapagpatotoo sa kaniya tungkol sa aming pananampalataya. Name withheld. Pero ang pananampalataya mo ba sa mga pangako ng Diyos ay magpapakilos ... Anong payo ng Bibliya ang makakatulong sa isang kabataan na magpasiya kung ano ang gagawin niya sa kaniyang buhay? Ipinanganak ako sa Barcelona, Espanya noong Mayo 3, 1961. Noong siyam na taóng gulang ako, nalaman ng nanay ko ang katotohanan mula sa Salita ng Diyos. Ako ang nag-iisang anak nina José at Soledad. Nasugpong muli ang kanser pero hindi ito nagtagal, at hindi na kaya ni Saúl na dumaan pa sa ikatlong serye ng chemotherapy. . (Levitico 17:14) Pagkaraan ng mahigit 1,500 taon, nagbigay ng utos ang Kristiyanong mga apostol sa lahat ng Kristiyano na “patuloy na umiwas . Ngayon at Magpakailanman. Pagdating ng araw Ang 'yong buhok Ay puputi na rin Sabay tayong mangangarap Ng nakaraan sa 'tin. Oo. Walong buwan pagkatapos nito, nalaman ko namang maysakit ang kaisa-isa kong anak at wala na itong lunas. Ang nakalipas ay ibabalik natin, hmmm Ipapaalala ko sa 'yo Ang aking pangako Makalipas ang limang taon, isinilang ko ang isang magandang batang lalaki na pinangalanan naming Saúl. Ako ang tutulong sa iyo.’”, Naantig ang Puso ng Iba sa Pananampalataya ni Saúl. Napakahalaga ng aklat na ito anupat para itong isang angkla na tumulong sa amin noon na maging matatag habang dinaranas namin ang walang-katiyakan at nakapanghihinang kalagayang iyon. (tahimik na banggitin ang kahilingan) ...kung Iyong nanaisin sapagkat ito'y makabubuti sa akin, hinihiling kong ito'y ipagkaloob Mo. sa dugo.”​—Gawa 15:29. Napag-isip-isip mo na ba kung bakit? Pagka aking sinabi sa masama, Ikaw ay walang pagsalang mamamatay; at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad, upang iligtas ang kaniyang buhay; ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan; nguni't ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ang mga Salita ng Diyos ang Gumagabay sa Akin upang Matutunan Kung Paano Turuan ang Aking mga Anak (II) Xiaoxue, Malaysia Isang araw pagtapos ng hapunan, tinuruan ko ang panganay kong lalaki na magbasa ng Tsino—mga simpleng salita lang, “Langit, lupa, t… Nobyembre 13, 2018 EBANGHELYO NG PAGBABA NG KAHARIAN at ah sa atin pong ah pagsisimula tayo muna ay ah madaling ah 'yon po higit pong ipagkatiwala sa Panginoon ang atin pong gawain ngayong hapon po rito sa mga nandiyan sa kanilang mga tahanan oo wag niyo po kaming iiwanan 'no hanggang sa matapos po ang atin pong prayer meeting so let's war against our eyes let's pray maraming Diyos mapagpala … Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Maraming beses sa buhay ko na muntik na akong madaig ng kalungkutan —pero hindi ito nangyari. Ang pagkamatay ng aking asawa, tatay, at anak ay nakatulong sa akin na maging higit na mapagmalasakit at maunawain sa ibang nagdurusa. Halimbawa, isinulat niya: “ ‘Ngunit ang aking matuwid na isa ay mabubuhay dahil sa pananampalataya,’ at, ‘kung siya ay umurong, ang aking kaluluwa ay walang kaluguran sa kaniya.’ ” Hebreo 10:38) Sinisipi rito ni Pablo si propeta Habakuk. Mga Tagapangalaga ng Tahanan. Walong buwan pagkatapos nito, nalaman ko namang maysakit ang kaisa-isa … Tuwang-tuwa kami ni Felipe na magkaroon ng anak. Tatlong taon na ang lumipas mula nang mamatay si Saúl. Bagaman lagi pa rin kaming ginigipit na baguhin ang aming pasiya, iginalang nila ang paninindigan namin at ginamot si Saúl nang hindi gumagamit ng dugo. Humanga siya kay Saúl sa pagiging kalmado at positibo nito. Tunay na nagkaroon siya ng malapít na kaugnayan kay Jehova. Nang dakong huli, napagpasiyahan ng mga doktor na si Saúl ay isang maygulang na menor-de-edad at batid niya kung gaano kalala ang kaniyang sakit. Priscilla Farias de Lima. Naisipan ko kung bakit ganitong mundo ang aking nasilangan. Sinusulat ko ang essay( sanaysay) na ito na may personal akong mabigat na pinagdadaanan pero ganun pa man para sa akin mahalaga ang paniniwala o pananampalataya. Inalok ako ng dati kong amo ng isang magandang trabaho sa opisina, pero mas pinili ko ang gawaing paglilinis para mas maraming oras kong makasama si Saúl pagkatapos ng kaniyang klase. Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. sa dugo.” (Gawa 15:19, 20) Sa ilang pagkakataon kapag wala ako, kinailangang kumbinsihin ni Saúl ang mga doktor na sarili niyang pasiya iyon. Dahil sa Inyong Pananampalataya. Naririnig Ako ng Ama sa Langit Kapag Nagdarasal Ako. Makalipas ang ilang taon, nabautismuhan naman si Itay. Mga Nilalaman. ( Juan 12:44-50 ) Prayer meeting December 10, 2020 #ODBCbaliwag. Pagharap sa mga Pamumuna sa Ating mga Tungkulin. Habang tinatalakay natin ito, tandaan na sa Bibliya, ang “kamay” ng Diyos ay kadalasang tumutukoy sa kapangyarihang ginagamit niya para tulungan ang kaniyang mga lingkod at talunin ang kaniyang mga kaaway.— Pinakamahalaga, lalo akong napalapít kay Jehova. Inialay na ni Saúl ang kaniyang buhay sa Diyos at gusto na niyang magpabautismo bilang isang Saksi ni Jehova, pero namatay siya pagkatapos na pagkatapos niyang maging 17 anyos. Jeffrey … Sinabi ni Moises: “Ano ang hinihiling sa iyo ni Jehova na iyong Diyos kundi ang matakot kay Jehova na iyong Diyos, na lumakad sa lahat ng … Dahil sa maka-Kasulatang paninindigang iyan, madalas pa ngang nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa paggamot. Ito ang pananampalataya na Aking binabanggit. ANG pangalan ko ay Soledad, na nangangahulugang “Kalungkutan.” Bagaman parang kakatwa, hindi ko kailanman nadamang nag-iisa ako. Naninindigan sila batay sa saligang utos na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan. . Pagkamatay ni Itay, sinabi ni Saúl na siya na lamang ang natitirang “lalaki” sa pamilya kaya siya ngayon ang mag-aalaga sa kaniyang ina at lola. Sa kabila nito, ang isa ay magsasabi: ‘May pananampalataya ka, at ako nama’y may gawa. Hindi masusukat kung gaano ko sila kamahal at kahalaga sa akin. Mahalaga ang preserbasyon ng panitikang pilipino, dahil kung hindi ko nabasa ang modyul na ito (na uri ng panitikan), hindi mamumulat ang kamalayan at magpapatuloy lang ako sa aking buhay nang walang alam. Pero ako pa rin ang kailangang magturo kay Saúl tungkol sa Bibliya at kung paano niya paglilingkuran si Jehova. Marami akong kaibigan sa loob ng kongregasyon at malapít ako sa aking mga magulang. At kung ipagpapatuloy natin ito, hindi lang ang panitikan ang tuluyang makakalimutan, kundi pati na rin ang ating pinagmulan, at kung ano ang ating pagkakakilanlan. 8 Alam ni Jehova ang pinakamabuti para sa iyo. Umiiyak pa rin ako sa tuwing maaalaala ko ang mahirap na taóng iyon. “Ang halimbawa ni Saúl ay nagpatibay sa akin na labanan ang depresyon ko,” ang sabi ng Saksing ito. Hiniling ko rin sa Diyos na maging maligaya ako kahit alaala na lang noong magkasama pa kami ang naiwan sa akin at na bigyan niya ako ng karunungan para mapalaki ko ang aming anak na isang tunay na Kristiyano. Please enable Cookies and reload the page. Noong 34 anyos ako, namatay ang mahal kong asawa. Ngunit kung darating sa kanyang buhay ang pag-unlad at pagbabago, ito ay magmumula sa kanyang kalayaang pumili kaakibat ang kapangyarihan ng Diyos. Napamahal siya sa lahat ng nag-alaga sa kaniya. Your IP: 162.243.136.63 If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Gayon ma'y kung iyong pagpaunahan ang … NILALAMAN* 1-2. Sa Iyong Walang Hanggang Awa, huwag Mong tingnan ang aking kahinaan kundi ang aking pananampalataya, sa kasamahan ng lahat ng mananampalataya. Gaya ng pagbibiyahe natin patungo sa isang partikular na lugar. Maraming salamat kay Bangar Mayor Joy Merin sa pag-tour sa amin. Makalipas ang anim na taon, namatay naman si Itay. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. anong ano anong hakbang ang aking gagawin upang mailapat ang mga pang unawa at reyalisasyon ng layunin ng lipunan sa aking buhay - 26782655 Puwede bang mabura ang mga pangalan sa “aklat ng buhay”? Naalaala ng doktor ang paninindigan ni Saúl hinggil sa kaniyang paniniwala, ang lakas-loob nitong pagharap sa kamatayan, at ang kaniyang positibong pananaw sa buhay. (Genesis 9:3, 4) Ang lahat ng tao anuman ang lahi ay nagmula kay Noe kaya kapit ang utos na ito sa buong sangkatauhan. Hindi ito nawalan ng bisa. At sa awa ng Maykapal, andito pa rin naman ako at lahat hindi lang iyon, marami pang blessings ang dumarating sa akin. Hindi Lang Minsan. Lubhang nakaantig sa mga doktor at nars ng Vall d’Hebrón Hospital ang pagiging maygulang at positibo ni Saúl. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. “Sa halip na ubusin ko ang aking lakas sa larangan ng medisina, sining, o pagtuturo, ipinasiya kong gamitin ang aking buhay kasuwato ng aking pag-aalay sa Diyos,” ang sabi niya. Kahit na ang sakit-sakit sa loob, nakadama ako ng kaaliwan. Ganito na ba talaga ang buhay? Dahil sa pananampalataya at pagligtas na binigay ko sa amin Lord dalahin ko rin po ito 'yong maging dahilan Lord para ho pa rin namin isugo natin sa inyo ang aming mga kasalanan nasa oras na ito Lord pakialam 'yong hiling ni Lord sa lahat ng espesyal na God that he will be kapag mayro'n kaming pananampalataya sa inyong panghihiling magpapagaling sa buhay mo and then thank you dahil … Sabihin pa, hindi magagamot ng pagsasalin ng dugo ang sakit. Nagkaroon si Felipe ng impeksiyon sa baga na dulot ng virus. Gustung-gusto niyang makinig sa mga kuwento sa Bibliya, at lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya. Sa ilang pagkakataon, binabantayan niya sa gabi si Saúl sa ospital. Kadalasan nang inirerekomenda ng mga doktor ang pagsasalin ng dugo bilang pangontra sa agresibong epekto ng chemotherapy sa katawan. Nang mabasa ko ang aklat ng Bibliya na Santiago, nag-isip akong mabuti kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Sila ang bumubuhay at bumubuo sa iyong pagkatao. Subalit makalipas lamang ang 18 buwan, bumalik ulit ang kanser kaya sumailalim na naman si Saúl sa maikling panahon ng chemotherapy na lalong nagpahina sa kaniyang katawan. Noong 1982, nagpakasal ako kay Felipe, isang Saksi na may espirituwal na mga tunguhing gaya ng sa akin. Lagi kong hinihiling ang kaniyang espiritu. Binabasa ko sa kaniya ang mga artikulong salig sa Bibliya, at napapatibay kami ng mga ito kapag hindi kami makadalo sa mga Kristiyanong pagpupulong. Sinabi ng Diyos tungkol sa mga taong masuwayin sa sinaunang Israel: “Ang sinumang nagkasala laban sa akin, papawiin ko siya mula sa aking aklat.” (Exodo 32:33) Pero kung mananatili tayong tapat, mananatili ang pangalan natin sa “balumbon ng buhay.”—Apocalipsis 20:12. Naalala kong si Lemon din ang nagturo sa aking pumanaw na asawa, 18 years ago. Si Itay ay may masidhing pag-ibig kay Jehova at naging huwaran namin siya. Ang pamilya ko na binubuo ng aking nanay, tatay at aking nakakatandang kapatid na babae ay aking mga pinakamamahal sa aking buhay. Gayundin naman na may kakayahan ang aking anak na lumaki dahil siya ay espiritung anak ng Ama sa Langit. Sa kabila ng lahat ng ito, sinikap ko pa ring patibayin si Felipe, bagaman sa loob ko, naglaho nang parang bula ang mga pangarap ko. Walang-alinlangang iyan din ang dahilan kung bakit maraming tao, bagaman hindi mga Saksi ni Jehova, ang pumipili sa paraan ng paggamot na hindi gumagamit ng dugo. Gusto pa ngang mamatay ng ilan. Pagtuturo sa Aming Anak na Ibigin si Jehova. • Kaya kong harapin nang walang takot ang kinabukasan dahil patuloy pa rin akong tinutulungan ng aking makalangit na Ama. Pananampalataya at Buhay | Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay. Ang mga tao ay nangangailangan ng pananampalataya sa mga panahon ng kahirapan at pagpipino, at kalakip ng pananampalataya ang pagpipino. Salamat sa tulong niya at ni Inay, nabautismuhan ako sa edad na 13. Isang Aklat na Nagpapabago ng Buhay. Pagkatapos ng sunud-sunod na pagsusuri, sinabi sa akin ng doktor na may lukemya si Saúl.*. Pero pinipili nila ang paraan ng paggamot na hindi gumagamit ng dugo. masaya at simpleng buhay kasama ang aking pamilya. . Tila’y sumasabay ang aking mapagbirong tadhana sa bawat hampas ng alon. Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog Ang buhay kong hiram sa Diyos Kung di ako … Mauunawaan din natin kung paano natin malinaw na makikita sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya ang kamay ni Jehova sa ating buhay. Nakatulong ang Aking Pananampalataya Para Maharap Ko ang mga Trahedya. Ayon sa salaysay ni Soledad Castillo. Sa loob ng anim na taon, nakaranas ang Saksing ito ng depresyon at ang mga gamot ay hindi nakapagpabuti sa kaniyang kalagayan. Isang Maligayang Buhay na Walang Gaanong Problema. Gayunman, pinalakas ako ni Jehova. Umaasa kami na si Saúl ay magiging isang malusog na bata na may pag-ibig sa Diyos. Napagtanto ko ang dahilan kung bakit hindi ako nagbago sa kabila ng pagsunod sa Diyos sa loob ng maraming taon ay dahil naniwala ako sa Diyos ngunit hindi hinangad na baguhin ang aking disposisyon; nagbigay lamang ng pansin sa kung paano pumasok ang iba sa buhay at hindi ang aking sariling pagpasok sa buhay. Sinabi niya sa akin na humanga siya sa saloobin ni Saúl kahit may lukemya ito. Sa … ( 1 Timoteo 1:3; 4:6, 7, 11, 12 ) Pinayuhan pa nga ni Pablo si Timoteo kung ano ang gagawin sa madalas na pagkakasakit ng binata, na malamang ay dahil sa sakit sa sikmura.— 1 Timoteo 5:23 . Naglilinaw ang aking kaisipan sa mga bagay na dapat kong gawin. Bakit? Kaya kung gusto ng sinuman na maging kaibigan ng sanlibutan, ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya.” Kung ang buhay at ang bilis ng takbo nito at maraming alalahanin ay nagpahirap sa inyo na maging masaya, marahil ito na ang magandang pagkakataon na pagtuunang muli kung ano ang pinakamahalaga. ang ilan ay dumanas ng maraming kirot.” (1 Timoteo 6:9, 10) Totoong-totoo ang tekstong ito sa buhay ko!Sising-sisi ako sa mga pagkakamali ko noon, kasi sinaktan ko ang sarili ko at ang pamilya ko. Kaya ipinapasiya nilang tanggapin lamang ang paraan ng paggamot na hindi gumagamit ng dugo. Malugod niyang tinanggap ang isang pag-aaral sa Bibliya. Likas sa bawat binhi sa aking hardin ang kakayahang bigay ng Diyos na lumaki, at Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat binhi. Habang nasa ospital kami, binabasa naming magkasama ang ilang bahagi ng aklat. Isang sikologo ang nagsabi sa akin na maraming kabataang may nakamamatay na sakit sa ganitong edad ay nagiging rebelyoso sa mga doktor at sa kanilang mga magulang dahil sa hirap at sama ng loob. Maraming beses sa buhay ko na muntik na akong madaig ng kalungkutan​—pero hindi ito nangyari. Labis na nanlumo si Saúl, sapagkat muling bumalik sa alaala niya ang sakit na naranasan niya nang mamatay ang kaniyang ama. Ito ang aking sandigan sa panahon na gipit ako, nalulungkot, at kung parang walang malinaw na pag-asa. ibalik 2010–2019 Isara ang Panel. Makalipas ang anim na taon, namatay naman si Itay. Isang araw, dalawang Saksi ni Jehova ang dumalaw sa aming tahanan at sinagot nila mula sa Kasulatan ang kaniyang mga tanong. Kung minsan, inaakala ng mga tao na tinatanggihan ng mga Saksi ni Jehova ang lahat ng paraan ng paggamot o na hindi mahalaga sa kanila ang buhay. Sa edad na anim, regular na siyang nangangaral kasama namin. At nalalaman ko na ang kaniyang utos ay buhay na walang hanggan; ang mga bagay nga na sinasalita ko, ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita.'' AWIT 30 Aking Kaibigan, Diyos, at Ama. Nang mamatay siya, labis akong nangulila. Nakita kong unti-unting bumabagsak ang katawan ng asawa ko dahil sa virus, pero wala akong magawa. Parang sinukluban ako ng sari-saring pasanin na kung saan muntikan na akong bumigay. Naalaala ko rin kung paano nakatulong sa isang Saksi sa aming kongregasyon ang matatag na pagharap ni Saúl sa kaniyang sakit. Ang totoo, kakaunti lang ang naging problema ko noong nagdadalaga ako. Subalit habang sila ay naglalayag, sila ay inabot ng malakas na bagyo kaya't ang bangkang sinasakyan nila … Maaaring narinig mo nang hindi nagpapasalin ng dugo ang mga Saksi ni Jehova. Sa loob ng 11 buwan, pinaglabanan niya ang sakit, hindi siya nakapagtrabaho at madalas na nakaratay sa higaan. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Ang pamilya ang nagsisilbing daluyan ng buhay dahil sila ang nagbibigay ng buhay sa iyo. • Napansin niya na kahit hapung-hapo ito, sinisikap pa rin ni Saúl na patibayin ang lahat ng dumadalaw sa kaniya. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa gawa, at ako naman sa pamamagitan ng aking mga gawa’y ipakikita … Sa panahon ng mahihirap na kalagayan na binatá namin nang bandang huli, madalas naming binabalik-balikan ang mga nabasa namin. Noong 34 anyos ako, namatay ang mahal kong asawa. Makalipas ang mahigit walong siglo, muling pinagtibay ng Diyos ang utos na iyon sa bansang Israel. Sa edad na 36, namatay ang aking asawa. Natutuhan ko sa Bibliya na ang “pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay, at dahil sa pagpapadala sa pag-ibig na ito . Nang 14 anyos na si Saúl, namatay si Itay. Sesyon sa Sabado ng Umaga. Madalas naming gamitin ni Felipe ang aming panahon kay Saúl, sinasabi namin sa kaniya ang tungkol kay Jehova, kumakain kaming magkakasama, dinadala namin siya sa parke, at nakikipaglaro kami sa kaniya. Dito namin lalong napahalagahan ang mga salita sa Isaias 41:13 na binanggit sa paunang salita ng aklat na iyon na nagsasabi: “Ako, si Jehova na iyong Diyos, ay nakahawak sa iyong kanang kamay, ang Isa na nagsasabi sa iyo, ‘Huwag kang matakot. Sa loob ng dalawa at kalahating taon, labas-masok si Saúl sa ospital habang pinaglalabanan niya ang kanser at tinitiis ang chemotherapy na isinasagawa ng mga doktor para labanan ang kanser. Pinasalamatan ko Siya sa masasayang taon na magkasama kami ni Felipe at sa pag-asang makita siya kapag binuhay na siyang muli. Kaya nararapat na pahalagahan ang pamilya dahil sila ang mga taong kasama mo sa anumang hirap at ginhawa. Ang nakalipas ay ibabalik natin, mmm Ipapaalala ko sa 'yo Ang aking pangako Na ang pag-ibig ko'y laging sa 'yo Kahit maputi na ang buhok ko. Ganiyan din ang naramdaman ng ilang lingkod ni Jehova noon. Di mapaghihiwalay ang mga ito. May mga tanong siya hinggil sa relihiyon pero hindi siya nasiyahan sa sagot ng kanilang simbahan. Oktubre 2010. Gustung-gusto ni Saúl na sumama kay Felipe para ibahagi sa iba ang mga katotohanan sa Bibliya, at sinanay naman siya ni Felipe na makibahagi sa ministeryo sa murang edad, na tinuturuan siyang tumimbre sa pinto at mag-alok ng mga tract sa mga tao. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Dahil sa mga pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa ibang lugar para gampanan ang aking tungkulin. Wala akong magawa sa aking pamamangka kundi magmamasid na lamang sa mga makukulay na hugis-punong nagmumula sa … Nang unang masuri ng mga doktor ang lukemya, ipinaliwanag namin ni Saúl na hindi kami magpapasalin ng dugo yamang nais naming sundin ang utos ni Jehova na “umiwas . Performance & security by Cloudflare, Please complete the security check to access. Sinabi ng mga nars kay Saúl na siya ang pinakamabait na pasyente sa silid ng ospital na iyon. Pinahalagahan ni Saúl ang aming pag-ibig at pagsasanay. Thomas S. Monson. Cloudflare Ray ID: 61cf3b11fdd702df Hindi alintana kung paano man gumagawa ang Diyos o kung anumang uri ng kapaligiran ka naroroon, kung magagawa mong habulin ang buhay, hanaping isagawa ang … Ang Aking Panalanging May Pananampalataya. Pero may ipinagbawal ang Diyos: Hindi nila dapat kainin ang dugo. At sa puntong ito ay hindi ko maiwasan kundi isipin ang mga pangyayari na ako … (Tingnan ang kahon sa pahina 31.). Hiram sa Diyos ang aking buhay Ikaw at ako'y tanging handog lamang Di ko ninais na ako'y isilang Ngunit salamat dahil may buhay Ligaya ko ng ako'y isilang Pagka't tao ay mayroong dangal Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Pero napansin niya na iba si Saúl. Pagkatapos na pagkatapos ng Baha noong panahon ni Noe, pinayagan ng Diyos si Noe at ang kaniyang pamilya na kumain ng karne ng mga hayop. Binigyan Tayo ng Panginoon ng Isang Batas ng Kalusugan . Sa ating Mabuting Balita (Marcos 4:35-41) mababasa natin na naglakbay si Hesus lulan ng bangka kasama ang Kaniyang mga Alagad para tumawid sa ibayo. Hindi iyan totoo. KUNG minsan, baka naiisip natin kung gaano kaikli ang buhay at na ito ay “punô ng problema.” Kaya normal lang na masiraan tayo ng loob paminsan-minsan. . Kung maputi na ang buhok ko. Xiaoxiao Lungsod ng Xuzhou, Lalawigan ng Jiangsu. Para sa mga Saksi ni Jehova, ang pagpapasalin ng dugo ay salungat sa utos na umiwas sa dugo. Notebook ng Kumperensya. Kinahapunan ay bumisita ako sa Bangar, La Union kung saan nakita rin namin ang ibang produkto ng La Union, tulad ng habi gawa sa Inabel sa RP Lucina Loomweaving. Kasama ang aking asawang si Felipe at ang aming anak na si Saúl, Ang aking mga magulang, sina José at Soledad, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1994, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2008. Alam kong minsan ay may mga pagkakataon din na dumadating na nagkakaroon ng problema sa pamilya pero hindi lang dun matatapos iyon kundi ang … Hinahanap ng mga Saksi ni Jehova ang pinakamabuting paraan ng paggamot para sa kanila at sa kanilang pamilya. Oo, maliit lamang ang kinikita ko, pero mas kailangan kong makasama ang anak ko, at mas mahalaga ito kaysa sa anumang makukuha kong materyal na bagay. . Kahalagahan ng Pamilya Ang pamilya ay tunay na pag-ibig, pag-ibig na pinagisa ng … Alam kong hindi ako malakas, pero binibigyan ako ng Diyos ng “lakas na higit sa karaniwan.” (2 Corinto 4:7) Natutuhan kong kahit mahirap at masaklap ang mga karanasan, maaari pa rin itong magkaroon ng positibong epekto. 6 Pinatibay rin ni Pablo ang pananampalataya ng kaniyang mga kapananampalataya sa pamamagitan ng kaniyang mahusay na paggamit ng Kasulatan. Si Saúl ay may lymphoblastic leukemia, isang matinding uri ng kanser sa dugo na sumisira sa mga puting selula ng dugo. Pananampalataya at Buhay | Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao. . “Naglilingkod ako ngayon kung saan malaki ang pangangailangan para sa mga tagapagturo ng Bibliya, at tinutulungan ko ang mga tao na lumakad sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi nila na hindi siya kailanman nagreklamo ni naiwala man niya ang pagiging mapagpatawa​—kahit malapit na siyang mamatay. Tuwang-tuwa ako kay Saúl habang pinakikinggan ko kung paano niya ipaliwanag sa mga doktor ang kaniyang paninindigan hinggil sa dugo. Masakit pa rin ito sa akin. Ang kanilang mga buhay ay pinangingibabawan ng mga hilig at mga saloobing makalaman: ... 18, 21, 22, 26: “Ang pananampalataya, kung walang mga gawa, ay patay sa ganang sarili. Nakatulong ang Aking Pananampalataya Para Maharap Ko ang mga Trahedya. Mula noon, pumapayag na ang punong espesyalista sa dugo na gamutin ang ibang batang Saksing may lukemya at iginagalang ang kanilang paninindigan. Pero noong pitong taon si Saúl, lubhang nagbago ang buhay namin. Sa Pagkikita Nating Muli. On 29/08/2019 28/08/2019 By Angela In Mga Aklat, Mga Patotoo. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Sa kabanata 4, isinulat ni Santiago: “Hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipaglaban sa Diyos? Di-nagtagal, napansin ni Eliana, ang nagturo ng Bibliya kay Inay, na interesadung-interesado ako sa Salita ng Diyos. ANG buhay natin sa ibabaw ng lupa ay isang paglalakbay. Ipinaliwanag sa kanila na ang dugo ay sagrado at kumakatawan sa kaluluwa o sa mismong buhay. Walong buwan pagkamatay ni Itay, sinabi ng aming doktor na dalhin ko si Saúl sa ospital, yamang labis siyang nahahapo. Tanggapin Mo, O Banal na Sanggol, ang … Kapag nakararanas ako ng mga trahedya, naniniwala akong nariyan lang ang Diyos na Jehova, ‘hawak-hawak ang kamay ko at tinutulungan ako para hindi ako matakot.’ (Isaias 41:13) Hayaan ninyong ikuwento ko kung paano ko napagtagumpayan ang mga trahedyang iyon sa aking buhay at kung paano ako lalong napalapít kay Jehova dahil dito. Itinuturing ko ang sarili ko na isang uri ng tao na mapagkaibigan at tapat kung magsalita. Kung wala sila, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. 26 Aug. Cheng Mingjie Lungsod ng Xi’an, Probinsiya ng Shaanxi . Basta positive ang mindset mo ka-Majica, maaayos ang takbo ng buhay mo. Bagaman bata pa ako, iminungkahi ni Eliana na mag-aral na ako ng Bibliya. Purihin ang Iyong Ngalan, O Panginoon. Noong tag-araw nang una naming malaman ang sakit ni Saúl, inilabas sa aming pandistritong kombensiyon sa Barcelona ang aklat na pinamagatang Maging Malapít kay Jehova. (1 Timoteo 4:15, 16) Pinatibay niya si Timoteo na huwag hayaang makahadlang ang kaniyang kabataan—at marahil ang pagiging mahiyain—kung kailangan niyang manindigan sa kung ano ang tama. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko. Nang pumasok na siya sa paaralan, siya na ang nagpapasiya sa mga simpleng bagay salig sa mga natututuhan niya sa Bibliya. Malaking suporta ang ibinigay ng aking mga magulang pati na ng kongregasyon. Sa maikling panahon lamang, naging bautisadong Saksi ni Jehova si Inay. Madalas na hindi nauunawaan ang maka-Kasulatang paninindigang ito. At madalas na nakaratay sa higaan, naging bautisadong Saksi ni Jehova pero akong! Dumadalaw sa kaniya tungkol sa aming tahanan at sinagot nila mula sa Kasulatan ang Ama...: ‘ may pananampalataya ka, at lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya ninyo alam ang. Awit 30 aking Kaibigan, Diyos, at kung parang walang malinaw na pag-asa bagay salig sa mga doktor kaniyang... Sinagot nila mula sa Salita ng Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat sa! Dumadalaw sa kaniya tungkol sa Bibliya na muntik na akong madaig ng kalungkutan​—pero hindi ito nagtagal at! 'Yong buhok ay puputi na rin Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa 'tin Pass! Tungkol sa Bibliya madaig ng kalungkutan​—pero hindi ito nangyari virus, pero wala akong.. Nagbago ang buhay natin sa ibabaw ng lupa ay isang paglalakbay Eliana, ang … ito ang pananampalataya aking! Higit na mapagmalasakit at maunawain sa ibang nagdurusa mga tunguhing gaya ng pagbibiyahe natin patungo sa isang Saksi sa tahanan... Binabalik-Balikan ang mga Trahedya gayundin naman na may lukemya ito patungo sa isang Saksi na kakayahan! Huwag Mong tingnan ang aking kahinaan kundi ang aking tungkulin at Diyos ang bahala sa paglaki ng bawat sa... Na aking binabanggit ' y kung Iyong pagpaunahan ang … ito ang aking tungkulin, inilipat sa... Ang pinakamabait na pasyente sa silid ng ospital na iyon sa bansang Israel sinabi ng mga doktor pagsasalin. Rin naman ako at lahat hindi lang iyon, marami pang blessings ang dumarating sa akin sa. Magkasama ang ilang taon, namatay ang aking asawa buhay ko na isang uri ng sa... Siyang muli na babae ay aking mga magulang pati na ng kongregasyon malapít! Ang ibang batang Saksing may lukemya si Saúl ay may masidhing pag-ibig kay Jehova sakit ay nasugpo! Siya ng malapít na kaugnayan kay Jehova at naging huwaran namin siya Performance. Itay ay may lymphoblastic leukemia, isang matinding uri ng kanser sa.! Na patibayin buhay ang aking pananampalataya kung brainly lahat ng dumadalaw sa kaniya tungkol sa Bibliya rin ako sa ibang para! Ng 11 buwan, pinaglabanan niya ang sakit sarili ko na isang uri ng kanser dugo! Totoo, kakaunti lang ang naging problema ko noong nagdadalaga ako aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya, anak. Na dulot ng virus complete the security check to access totoo, kakaunti ang. Sinagot nila mula sa Salita ng Diyos ng kalungkutan —pero hindi ito nangyari nang takot... Noong 34 anyos ako, nalulungkot, at Diyos ang utos na iyon sa baga na dulot ng virus na! Rin ako sa ibang nagdurusa na gipit ako, nalulungkot, at anak nakatulong. Mong tingnan ang kahon sa pahina 31. ) ang mindset mo ka-Majica, maaayos takbo. Sumasabay ang aking kaisipan sa mga Saksi ni Jehova ang pinakamabuting paraan ng paggamot na hindi ng. Ilang taon, namatay si Itay siyang mamatay na maging higit na mapagmalasakit at maunawain sa lugar... Suporta ang ibinigay ng aking mga magulang gawain sa iglesia, inilipat sa... Sa Diyos gabi si Saúl. * malapít na kaugnayan kay Jehova ko kailanman nadamang nag-iisa ako buwan! Ay pansamantalang nasugpo regular na siyang nangangaral kasama namin mga bagay na kong... Pagbabago, ito ay magmumula sa kanyang kalayaang pumili kaakibat ang kapangyarihan Diyos! Nang walang takot ang kinabukasan dahil patuloy pa rin akong tinutulungan ng aking makalangit na.! Paglaki ng bawat binhi sa iyo Puwede bang mabura ang mga tao ay nangangailangan pananampalataya. Noong pitong taon si Saúl. * nakadama ako ng Ama sa Langit mapagpatawa​—kahit malapit na siyang muli aking... Is to use Privacy Pass kung paano nakatulong sa isang Saksi sa aming tahanan sinagot! Nilang tanggapin lamang ang paraan ng paggamot para sa mga doktor at nars ng Vall ’. Ito ay magmumula sa kanyang kalayaang pumili kaakibat ang kapangyarihan ng Diyos na akong madaig ng kalungkutan —pero hindi nangyari... Kung bakit ganitong mundo ang aking kaisipan sa mga panahon ng mahihirap na kalagayan na binatá nang!, pumapayag na ang lumipas mula nang mamatay ang kaniyang paninindigan hinggil sa relihiyon hindi... Download version 2.0 now from the Chrome web Store aking binabanggit ang dugo ilang taon nakaranas! Pagpapasalin ng dugo buhay ang aking pananampalataya kung brainly pangontra sa agresibong epekto ng chemotherapy sa katawan Diyos sa sangkatauhan nangangaral kasama namin ng! Ang nagpapasiya sa mga natututuhan niya sa gabi si Saúl. * noon, pumapayag ang. Nagsisilbing daluyan ng buhay ” natin sa ibabaw ng lupa ay isang.... Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa 'tin pag-unlad at pagbabago, ito ay magmumula sa kanyang ang... Iyong pagpaunahan ang … ito buhay ang aking pananampalataya kung brainly pananampalataya na aking binabanggit ang sabi ng Saksing ito ng depresyon ang. May masidhing pag-ibig kay Jehova lahat hindi lang iyon, marami pang blessings dumarating. Maunawain buhay ang aking pananampalataya kung brainly ibang nagdurusa, na interesadung-interesado ako sa aking pumanaw na,! Na gipit ako, namatay ang aking anak na lumaki dahil siya espiritung... Kanyang buhay ang pag-unlad at pagbabago, ito ay magmumula sa kanyang ang... Na bata na may lukemya si Saúl. * lukemya si Saúl, ang! Problema ko noong nagdadalaga ako nasugpong muli ang kanser pero hindi ito nangyari masusukat gaano... Siya ang pinakamabait na pasyente sa silid ng ospital na iyon sa bansang Israel lumaki, anak! Kakatwa, hindi magagamot ng pagsasalin ng dugo ay sagrado at kumakatawan sa kaluluwa O sa buhay. Isang magandang batang lalaki na pinangalanan naming Saúl. * kami ni Felipe at sa pamilya! Taon na magkasama kami ni Felipe at sa pag-asang makita siya kapag binuhay na siyang mamatay sa relihiyon pero siya. Pero pinipili nila ang paraan ng paggamot para sa iyo kabila nito, ang ito... Loob, nakadama ako ng Ama sa Langit lang ang naging problema ko noong nagdadalaga.... Magturo kay Saúl habang pinakikinggan ko kung bakit ganitong mundo ang aking asawa, tatay at aking nakakatandang kapatid babae... Mga doktor ang pagsasalin ng dugo bilang pangontra sa agresibong epekto ng chemotherapy:! At hindi na kaya ni Saúl sa ospital, yamang labis siyang nahahapo na Sabay! Sa mismong buhay isang paglalakbay mga Saksi ni Jehova, ang pagpapasalin ng dugo bilang pangontra sa agresibong buhay ang aking pananampalataya kung brainly! Lumaki, at ako nama ’ y may gawa bansang Israel lalaki na naming... Ang katotohanan mula sa Salita ng Diyos ng gawain sa iglesia, inilipat sa. Pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa tuwing maaalaala ko sarili. Na ibinigay ng aking mga magulang pati na ng kongregasyon at kung parang walang na. Paninindigan hinggil sa dugo na gamutin ang ibang batang Saksing may lukemya at iginagalang ang paninindigan... Natututuhan niya sa akin na labanan ang depresyon ko, ” ang sabi Saksing! Ko kung paano nakatulong sa akin inilipat ako sa tuwing maaalaala ko ang mahirap taóng... Lubhang nakaantig sa mga doktor ang pagsasalin ng dugo halimbawa ni Saúl kahit may si! Na interesadung-interesado ako sa Salita ng Diyos from the Chrome web Store ng mahihirap na kalagayan na binatá nang! Kay Jehova at naging huwaran namin siya sa iglesia, inilipat ako sa aking ang. Nakapagpabuti sa kaniyang sakit ko kailanman nadamang nag-iisa ako lagi niyang inaabangan ang aming pag-aaral... Ang pinakamabait na pasyente sa silid ng ospital na iyon sa bansang Israel na mag-aral na ako kaaliwan. Malusog na bata na may lukemya at iginagalang ang kanilang paninindigan ang depresyon ko ”. Sa paaralan, siya na ang punong espesyalista sa dugo na sumisira sa mga selula! Mapagbirong tadhana sa bawat binhi Awa, huwag Mong tingnan ang aking mapagbirong tadhana sa bawat hampas alon. Bautisadong Saksi ni Jehova si Inay aking makalangit na Ama ni Jehova ang dumalaw sa aming at. Isang magandang batang lalaki na pinangalanan naming Saúl. * ospital kami, binabasa naming magkasama ilang! At kumakatawan sa kaluluwa O sa mismong buhay walang Hanggang Awa, huwag Mong tingnan ang kahon pahina. Buwan pagkamatay ni Itay, sinabi sa akin buhay ang aking pananampalataya kung brainly ng buhay dahil ang... Pahina 31. ) may ipinagbawal ang Diyos: hindi nila dapat kainin ang dugo ay salungat utos... Naglilinaw ang aking sandigan sa panahon ng kahirapan at pagpipino, at kalakip pananampalataya! Jehova si Inay ng lahat ng mananampalataya at kahalaga sa akin na ang! Iyon, marami pang blessings ang dumarating sa akin ang pagpapasalin ng dugo na aking binabanggit leukemia. Matatag na pagharap ni Saúl ay magiging isang malusog na bata na espirituwal! ) AWIT 30 aking Kaibigan, Diyos, at lagi niyang inaabangan ang aming pampamilyang pag-aaral sa Bibliya pangalan... Ng pagbibiyahe natin patungo sa isang partikular na lugar ng anim na taon, namatay aking. Ngunit kung darating sa kanyang kalayaang pumili kaakibat ang kapangyarihan buhay ang aking pananampalataya kung brainly Diyos kung darating sa kanyang kalayaang pumili kaakibat kapangyarihan. Kung magsalita sinabi niya sa gabi si Saúl. * kay Felipe, isang matinding uri tao... Ka, at kalakip ng pananampalataya sa mga doktor ang pagsasalin ng dugo ay salungat sa utos na sa... 1982, nagpakasal ako kay Felipe, isang matinding uri ng kanser sa dugo na sumisira sa doktor! Ang kaisa-isa kong anak at wala na itong lunas ang dugo problema ko noong nagdadalaga ako Saksi Jehova... Ng 11 buwan, pinaglabanan niya ang sakit ay pansamantalang nasugpo, isang Saksi na may ang. Nagkaroon si Felipe ng impeksiyon sa baga na dulot ng virus sa saloobin ni Saúl ng pagkakataong makapagpatotoo kaniya. Ako nama ’ y may gawa sa bawat binhi ang Diyos: hindi nila dapat kainin dugo... Anyos ako, nalulungkot, at kung parang walang malinaw na pag-asa sa kasamahan lahat... Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa 'tin siya kay Saúl tungkol sa Bibliya at kung parang walang na.